USŁUGI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

Spółka w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych oferuje poniższe usługi:

1) opracowywanie dokumentacji technicznej budowy sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) budowę sieci oraz przyłączy wodociągowo -kanalizacyjnych,
3) przeglądy, konserwacje, remonty, usuwanie awarii infrastruktury wodociągowo -kanalizacyjnych,
4) lokalizowanie podziemnego uzbrojenia: przewody wodociągowe, kanalizacyjne oraz zewnętrznej infrastruktury tego uzbrojenia,
5) kosztorysowanie robót inżynieryjnych przyłączy oraz sieci wodociągowo -kanalizacyjnych,
6) montaż oraz wymianę wodomierzy -podliczników

.

POZOSTAŁE USŁUGI

Comments are closed.

Close Search Window