USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

W ramach działalności Spółka realizuje usługi związane z wykonywaniem:

1) wywozu nieczystości płynnych,
2) ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji przy użyciu samochodów specjalistycznych,
3) ciśnieniowego mycia sieci kanalizacji deszczowych oraz sanitarnych
4) ciśnieniowego mycia kanałów z jednoczesnym zasysaniem (wyciąganiem) osadów kanałowych,
5) transportu wydobytych osadów i ścieków do punktu zrzutu oczyszczalni ścieków
6) wycinaniem korzeni wrośniętych w rury kanalizacyjne,
7) wyciąganiem wody z zalanych piwnic oraz zbiorników bezodpływowych,
8) czyszczeniem wpustów ulicznych (kratek burzowych),
9) ciśnieniowym czyszczeniem, myciem separatorów tłuszczowych,
10) ciśnieniowym myciem zbiorników, kontenerów,
11) załadunku materiałów sypkich, wykopów do głębokości 5,50 m,
12) inspekcji TV sieci kanalizacyjnych

.

POZOSTAŁE USŁUGI

Comments are closed.

Close Search Window