RODO w PWiK Sp. z o.o.

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych zapewniamy naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
W celu zminimalizowania naruszenia danych osobowych wdrożyliśmy procedury.
Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.
Rozpoczęliśmy kampanię informacyjną,  aby nasi Odbiorcy  dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
Pytania i/lub wątpliwości  prosimy kierować na adres e-mail: rodo@pwik.piotrkow.pl

.

Comments are closed.

Close Search Window