RODO w PWiK Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Piotrkowskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o. o.  informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: sekretariat@pwik.piotrkow.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą,
  • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, techniczne i informatyczne),
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.

.

Comments are closed.

Close Search Window