LABORATORIUM

Spółka prowadząc działalność w zakresie produkcji wody, oczyszczania ścieków i ich dystrybucji wykonuje niezbędne badania tych mediów w zakładowym laboratorium posiadającym Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji AB 1098.
Sposób wykonywania i dokumentowania analiz jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, co zapewnia wiarygodność i obiektywność wyników badań.

Laboratorium świadczy usługi:

  • pobierania próbek wody, ścieków i osadów do badań fizykochemicznych,
  • pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych,
  • wykonywania badań fizykochemicznych próbek wody, ścieków i osadów,
  • wykonywania badań mikrobiologicznych wody,
  • wykonywania oceny hydrobiologicznej osadu czynnego.

.

Comments are closed.

Close Search Window