HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY W 2024 r.

Spółka informuje o planowanych terminach odczytów wodomierzy w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gmin, dla których świadczone są usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W przypadku braku możliwości odczytania przez Inkasenta-odczytywacza wodomierzy, zostanie pozostawiona informacja o konieczności telefonicznego skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta w celu odczytu faktycznego wskazania wodomierzy lub ustalenia terminu ich odczytu.

 

.

Comments are closed.

Close Search Window