CENNIK USŁUG

UWAGA:

UCHWAŁA NR LXII/772/23 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/672/23 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


TREŚĆ UCHWAŁY RADY MIASTA

Od dnia 1 września 2023 r. obowiązuje nowa cena za wprowadzanie do stacji zlewnej 1 m3 nieczystości ciekłych bytowych pochodzących z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości netto 66 zł/m3.

Cena jednostkowa za wprowadzanie do stacji zlewnej 1 m3 nieczystości ciekłych bytowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych nie ulega zmianie i wynosi netto 8,33 zł/m3.


CENNIK usług wodociągowo-kanalizacyjnych i transportowo-sprzętowych (obowiązuje od 15.05.2023)

.

Comments are closed.

Close Search Window