PRZYJMOWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zakład Oczyszczalni Ścieków świadczy usługi:

1) przyjmowania nieczystości ciekłych przemysłowych,
2) przyjmowania nieczystości ciekłych bytowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) przyjmowania odpadów do unieszkodliwienia metodą D8.

.

POZOSTAŁE USŁUGI

Comments are closed.

Close Search Window