Aktualności

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110), która nakłada na gminy powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek posiadania pojazdów elektrycznych, Spółka przeprowadziła od dnia 24.01.2022 r. do dnia 28.01.2022 r. test samochodu MAN eTGE O DMC do 3,5 tony o napędzie 100% elektrycznym. Celem testu była ocena przydatności pojazdu pod kątem prowadzonej przez Spółkę działalności, zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdu oraz zmniejszenie emisji spalin.

Na zakup pojazdu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programu „Mój elektryk” z NFOŚiGW.

Comments are closed.

Close Search Window