Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


O NAS / INFORMACJE O SPÓŁCE

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim to spółka prawa handlowego, będąca własnością Miasta Piotrków Trybunalski. Przedmiotem działalności Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest realizacja zadań Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

NIP: 771-28-25-611, REGON: 100752056
Konto: PKO BANK POLSKI S.A.
Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402   
KRS Nr 0000343051 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście
Kapitał Zakładowy 10 800 000,00 PLN pokryty w całości
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015