Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


Logo    PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 97-300 Piotrków Trybunalski,  ul. Przemysłowa 4
Adres
e-mail
 
 
WYKAZ TELEFONÓW - ul.Przemysłowa 4
 
Sekretariat - tel./fax: (44) 646 15 66
Całodobowe telefony alarmowe: (44) 645 16 00, (44) 645 16 01,
                                                        603 665 554
 
  Nr tel.
Tel. wew.
ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ 44 645 16 01  -

   1) ZGŁASZANIE AWARII WOD.-KAN.

   2) WODOMIERZE I ODLICZNIKI OGRODOWE

44 645 16 01

30, 58

58

SEKCJA TECHNICZNA
44 645 16 01
62
   1) OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 44 645 16 01 38
SEKCJA TRANSPORTU I DIAGNOSTYKI SIECI 44 645 16 01 57
 
DZIAŁ SPRZEDAŻY I ZAOPATRZENIA - 44 646 15 67
BIURO OBSŁUGI KLIENTA                                         
44 646 15 67
     65      
ODCZYTY WODOMIERZY
 44 646 15 67
  25   
ZAOPATRZENIE
44 646 15 67
61
 
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY - 44 645 16 02
ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI   
 44 645 16 02
      44    
 
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-INFORMATYCZNY I KADR - 44 645 16 07
KADRY                                                       
44 645 16 07
     31   
 
ZAKŁAD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ul. Podole 7/9 - tel. 44 645 16 12
LABORATORIUM, ul. Podole 7/9 - tel. 44 645 16 13
ZAKŁAD UJĘĆ WODY, ul. Wojska Polskiego 205 - tel. 44 645 16 15

 


AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015