Aktualności

Zakład Oczyszczalni Ścieków Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przyjmuje nieczystości ciekłe bytowe do stacji zlewnej za pomocą aplikacji asenizacja.online. Aplikacja zapewnia raportowanie pochodzenia oraz ilości oddawanych nieczystości ciekłych podczas wykonywania zrzutu.

Dostęp do aplikacji asenizacja.online dla firm asenizacyjnych i wszystkich dostawców jest bezpłatny.  

Comments are closed.

Close Search Window