Aktualności

DECYZJĄ WA.RZT.70.63.2023/6 z dnia 21.07.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzono

TARYFĘ
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie Gminy Piotrków Trybunalski,
Gminy Wola Krzysztoporska dla miejscowości Bujny i Rokszyce
oraz
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
na terenie Gminy Rozprza dla miejscowości Longinówka

DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA w dniu 08.08.2023 r.
Zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) taryfa wchodzi w życie od dnia 22 sierpnia 2023 roku i obowiązuje na okres 3 lat.

Comments are closed.

Close Search Window