Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


BOK / CENNIK USŁUG
UWAGA:
Od dnia 1 marca 2016 r. obowiązuje nowa cena za wprowadzanie do stacji zlewnej 1m3 nieczystości ciekłych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi w wysokości 8,33 zł/m3 netto.

CENNIK ZA WYKONYWANE USŁUGI - POBIERZ
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015