Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


USŁUGI W ZAKRESIE/TRANSPORTU I ROZŁADUNKU:
    wywóz nieczystości płynnych,
-     załadunek ładowarką Ł-34,
-     załadunek materiałów sypkich,
-     wykonawstwo wykopów do głębokości 5,50m,
-     rozbijanie murów, betonów i fundamentów,
-     ciśnieniowe mycie kanałów i wycinanie korzeni w kanałach,
-     naprawy warsztatowe transportu ogólnego i sprzętowego,
 
Cennik usług transportowo-sprzętowych w PWiK Spółka z o.o. obowiązujący
od dnia 1 kwietnia 2013r.

Lp. 

Nazwa sprzętu

  Jednostka

 Cenna netto [zł]

1.

Koparko-ładowarka

Złotych/godzinę
pracy sprzętu

110,00

 

 

2.

Koparko-ładowarka Cat 428-C z osprzętem

130,00

3.

Ciągnik Ursus MF

80,00

Dojazd
5,00 zł/km

 

 

 


 

4.

DAF LF 55 SW -4H

190,00

5.

DAF LF 55 SC  -4H

220,00

6.

DAF LF 55 (SW + SC) -4H

240,00

7.

DAF CF 85 SW ''KAISER''

190,00

8.

DAF CF 85 S.C ''KAISER''

220,00

9.

DAF CF 85 (SW+SC) ''KAISER''

270,00

10.

Ładowarka Ł-34

140,00

 

 

11.

Jelcz 326 SK-821

zł/m3

22,00

 1) Do cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2) Podane wartości nie uwzględniają kwot zysku.
 3) W przypadku świadczenia usług w godzinach nadliczbowych w dni robocze, każdorazowo należy doliczyć 10% do ceny obowiązującej dla danego sprzętu oraz w niedziele i święta 20% do ceny obowiązującej.
 4) W przypadku świadczenia usługi wycinania korzeni w sieci kanalizacyjnej należy każdorazowo doliczyć 20%.
 5) W przypadku stałego świadczenia usług, proponuje się podpisanie umowy z możliwością negocjacji ceny.
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015