Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

                                                      logo_800-lecia_wer_prosta_cz-b.jpg                  BIP

USŁUGI W ZAKRESIE/WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH:

- pobieranie próbek wody, ścieków i osadów do badań fizykochemicznych,
- pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych,
- wykonywanie badań fizykochemicznych próbek wody, ścieków i osadów,
- wykonywanie badań bakteriologicznych wody,
- wykonywanie oceny hydrobiologicznej osadu czynnego.
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

 

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2

 

 

Gazele 2015