Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARG NIEOGRANICZONY 2018


DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Załączniki od 1 do 6 edytowalne - POBIERZ
Projekt umowy - POBIERZ 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców - POBIERZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców - POBIERZ


 


GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9 W LATACH 2018 DO 2020, ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
1) 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
2) 19 08 01 - SKRATKI,
3) 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


DOPOSAŻENIE INSTALACJI DO OCZYSZCZANIA BIOGAZU BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ 


SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9 ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
1) 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
2) 19 08 01 - SKRATKI,
3) 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - POBIERZ


 
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015