Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


 
PRZETARG NIEOGRANICZONY


"SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 4, PODOLE 7/9, WOJSKA POLSKIEGO 205."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ 


"GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ


"SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA PALONEGO-MIELONEGO, SUCHEGO, WYSOKOREAKTYWNEGO DO POTRZEB ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ 


„WYBÓR PROJEKTANTA I WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ:
1) BUDOWA PUNKTU PRZYJĘCIA ODPADÓW I WAGI SAMOCHODOWEJ,
2) MODERNIZACJA STACJI ZLEWNEJ”
Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ 


„WYBÓR PROJEKTANTA I WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADAŃ:
1) BUDOWA PUNKTU PRZYJĘCIA ODPADÓW I WAGI SAMOCHODOWEJ,
2) MODERNIZACJA STACJI ZLEWNEJ”
Informacja o unieważnieniu postępowania -POBIERZ


"ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO Z ZABUDOWĄ SSĄCO-CIŚNIENIOWĄ DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACJI O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 26 TON"
Sprostowanie - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015