Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARG NIEOGRANICZONY


 "SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


 "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPOBIERZ 


"SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ"
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


 

 

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015