Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARG NIEOGRANICZONY


"SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - POBIERZ

"GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ

"DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - POBIERZ

"SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTÓW DO ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ZAKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ

"SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

"UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

"DOSTAWA SAMOCHODU DO TELEWIZYJNEJ INSPEKCJI SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z SYSTEMEM DO PUNKTOWYCH NAPRAW PRZEWODÓW RUROWYCH"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

"SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9 ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
1) 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
2) 19 08 01- SKRATKI,
3) 19 08 02- ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW."
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty -POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015