Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARG NIEOGRANICZONY


"SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ
"DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SUKCESYWNA DOSTAWA KOAGULANTU PIX-113 DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


"SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA PALONEGO-MIELONEGO, SUCHEGO, WYSOKOREAKTYWNEGO DO POTRZEB ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


„SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9 ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
1) 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
2) EX 19 05 03 - MATERIAŁ PO PROCESIE KOMPOSTOWANIA
3) 19 08 01 - SKRATKI,
4) 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


„SUKCESYWNA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, ARMATURY I INNYCH NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DLA POTRZEB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEZ PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJĘ SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ZP/02/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO RADIOWEGO ODCZYTU DANYCH WRAZ Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ZP/01/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


 
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015