Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARGI / ARCHIWUM 2013


,,SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ 


,,DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z ŁADOWACZEM KOMPLETNYM DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Projekt umowy - POBIERZ
Formularz i oświadczenia do edycji - POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


,,UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Wyjaśnienie i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) - POBIERZ
Wyjaśnienie i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) - POBIERZ
Wyjaśnienie i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (3) - POBIERZ
Wyjaśnienie i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (4) - POBIERZ
DOKUMENTY DO EDYCJI
Formularz oferty - POBIERZ
Oświadczenia - POBIERZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


,,DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Istotne postanowienia umowy - POBIERZ
Formularz oferty i oświadczenia - POBIERZ
Załącznik 1 - POBIERZ
Załącznik 2 - POBIERZ
Załącznik 3 - POBIERZ
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

,,SUKCESYWNA DOSTAWA: MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO - CZĘŚĆ A ORAZEKOGROSZKU - CZĘŚĆ B DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


,,UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


,,SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY  PRZYSTOSOWANYCH DO RADIOWEGO ODCZYTU DANYCH WRAZ Z NADAJNIKAMI RADIOWYMI DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


„SUKCESYWNA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, ARMATURY  I INNYCH NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DLA POTRZEB  PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  PRZEZ PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJĘ SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ


,,ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO''
Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ


 
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015