Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARGI / ARCHIWUM 2012


SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - więcej
Wyjaśnienie pytań Wykonawców - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - więcej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA KOAGULANTU PIX-113 WRAZ Z APLIKACJĄ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA: MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO -CZĘŚĆ A ORAZ EKOGROSZKU -CZĘŚĆ B DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - więcej


SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
- 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
- 19 08 99 - INNE NIEWYMIENIONE ODPADY,
- ex 19 05 03 - MATERIAŁ PO PROCESIE KOMPOSTOWANIA Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


OCHRONA OBIEKTÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODU CIŚNIENIOWEGO SSĄCO-PŁUCZĄCEGO Z RECYKLINGIEM DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 26 TON
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA POTRZEB KOTŁOWNI ZAKŁADU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. PRZY UL. PODOLE 7/9
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


 
* ze względu na wielkość plików zaleca się ich wcześniejsze pobranie na własny komputer.
Można to osiągnąć klikając prawym przyciskiem myszy na linku i wybraniem opcji „Zapisz element docelowy jako...”
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015