Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PRZETARGI / ARCHIWUM 2011SUKCESYWNA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, ARMATURY  I INNYCH NIEZBĘDNYCH MATERIAŁÓW DLA POTRZEB  PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  PRZEZ PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJĘ SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO RADIOWEGO ODCZYTU DANYCH I ARMATURY MONTAŻOWEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - więcej


OCHRONA OBIEKTÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA: MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO - CZĘŚĆ A ORAZ EKO-GROSZKU - CZĘŚĆ B DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Ogłoszenie o zamówieniu - więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


„SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI:
- 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE,
- 19 08 99 - INNE NIEWYMIENIONE ODPADY,
- ex 19 05 03 - MATERIAŁ PO PROCESIE KOMPOSTOWANIA
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


WYWÓZ  I ZAGOSPODAROWANIE  USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, OC ORAZ KOMUNIKACYJNE SPÓŁKI PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ ZASTĘPCZEJ NR IIIC NA TERENIE UJĘCIA WODOCIĄGOWEGO ,,SZCZEKANICA'' W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


SUKCESYWNA DOSTAWA KOAGULANTU PIX-113 WRAZ Z APLIKACJĄ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRANIE, NAPRAWĘ I WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - więcej


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRANIE, NAPRAWĘ I WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA POTRZEB PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ogłoszenie o unieważnieniu - więcej
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015