Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


PUNKTOWE NAPRAWY PRZEWODÓW RUROWYCH METODĄ BEZROZKOPOWĄ
W TECHNOLOGII QUICK-LOCK

 

Quick Lock-naprawa kanałów o średnicach DN150-DN700.
Quck Lock jest zautomatyzowanym systemem do miejscowych napraw wewnętrznej części rury o średnicach DN150-DN 700. System zawiera jednostkę napędzaną automatycznie (paker) do wstawiania rękawa samouszczelniającego ze stali szlachetnej (Quick Lock) w miejscu uszkodzenia za pomocą podciśnienia. Rękaw samouszczelniający to zestaw manszet ze stali szlachetnej V4A i nakładanej na nią uszczelki gumowej EPDM, która po napełnieniu sprężonym powietrzem dociska rękaw do wewnętrznej powierzchni rury.
Paker połączony jest z wózkiem kamery TV, dzięki temu ustawia się w miejscu uszkodzenia wcześniej wykrytego przez kamerę.
AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015