Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


O NAS / HISTORIA WODOCIĄGÓW       

     Wodociągi i kanalizację w Piotrkowie Trybunalskim budowała firma Ulen w latach 1925-1928.  Oddano je do użytku - kanalizację  w dniu 15-10-1927 r., wodociągi w dniu 15-12-1927 r. Przy projektowaniu tych urządzeń przyjęto – jest to ciekawostka – przybliżoną ilość ludności Piotrkowa w roku 1950 na 65000. Jako źródło ujęcia wody przyjęto studnie artezyjskie. Najpierw wybudowano  studnię  próbną do głębokości 650 m.  Ostatecznie  wybudowano  5  studni płytkich - głębokość ok. 50 m. Długość sieci po zakończeniu budowy wynosiło 32407 mb. Ilość zasuw ulicznych – 367,  hydrantów 194, studzienek – 11. Wieża ciśnień miała wysokość 30 m, a pojemność 1844 m3.   

HISTORIA WIEŻY CIŚNIEŃ

       Wieża ciśnień została zbudowana z latach 1925-1927. Zaprojektował ją Władysław Leszek Horodelski (który przygotował także projekt Hali Targowej). Budowa sfinansowana z pożyczki udzielonej przez firmę "Ulen & Co."  z Nowego Jorku, z  którą w 25-11-1924 r. Rząd Polski podpisał umowę dotyczącą inwestycji sprzyjających unowocześnieniu infrastruktury i podniesieniu standardów sanitarno-zdrowotnych w czterech wybranych polskich miastach. Wieża wspomagała sieć wodno-kanalizacyjną, w jaką wyposażono Piotrków, stanęła w centrum, nieopodal dworca kolejowego, na naturalnym wzniesieniu terenu.

ARCHITEKTURA
       Piotrkowska wieża wodna została wzniesiona na planie koła, w formie nawiązującej do renesansu. W dolnej części wysokiego korpusu wyraźnie wyodrębniona została część cokołu (pierwotnie boniowanego), w części środkowej umieszczono wąskie okna rozmieszczone w elewacji wzdłuż linii wewnętrznych, metalowych schodów, wznoszących się spiralnie ku górze. Najbardziej ozdobna jest partia stanowiąca zwieńczenie wieży, rozmieszczono tu kilkanaście okienek oddzielonych od siebie krótkimi pilastrami. W trakcie budowy, w celu obniżenia kosztów, zrezygnowano ze spiczastego dachu, widocznego na oryginalnym rysunku technicznym.  Wewnątrz wieży znajduje się stalowy zbiornik wykonany metoda nitowania arkuszy blachy stalowej na zakładkę.

       Arkusz blachy o grubości 30 mm  zwijano i nitowano w okręgi,  różniące się  średnicą o grubość blachy. Okręgi nitowano po nałożeniu jeden na drugi ,,na zakładkę’’ naprzemiennie. Tak powstał zbiornik o średnicy 9m i wysokości 30m, który wypełnia wieżę od poziomu ziemi do wysokości 1,5m poniżej konstrukcji płaskiego dachu, zawieszonego na lekkiej, stalowej kratownicy. Pojemność zbiornika to ok. 1910m3 ,natomiast jego masa to ok. 230 ton. Widoczne na zewnątrz płaskie, kwadratowe przybudówki to komory zaworów. Wewnętrzny zbiornik napełniano nocą, kiedy pobór wody był prawie zerowy a od świtu opróżniał się w zależności od zapotrzebowania.

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015