Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


BOK / DOKUMENTY DO POBRANIA
I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Lp.
Nazwa wniosku/zlecenia
Pliki do pobrania
  *.doc
 *.pdf   
1. WNIOSEK WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO O ZAWARCIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z LOKALI
2. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA OSOBY FIZYCZNEJ (KONSUMENTA)
3. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORCÓW
D-ZUP D-ZUP
4. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW D-RU D-RU
5. FORMULARZ WYRAŻENIA/ODWOŁANIA ZGODY PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG DO OTRZYMYWANIA FAKTUR I INNEJ KORESPONDENCJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ D-WO D-WO
6. WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCY USŁUG D-ZA D-ZA
7. WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII UMOWY   
D-KU D-KU
8. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY E-BOK
D-BOK D-BOK
 
II. EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
Lp.
Nazwa wniosku/zlecenia
Pliki do pobrania
*.doc 
*.pdf   
1.
ZLECENIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD.-KAN.
D-DT D-DT
2. WNIOSEK O WYDANIE WYNIKÓW BADAŃ WODY Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ D-WBW D-WBW
3. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMONTOWANIE DRUGIEGO WODOMIERZA GŁÓWNEGO D-WDG
D-WDG
4. WNIOSEK O WYDANIE OPINII W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN. D-WOT D-WOT
5. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMONTOWANIE DODATKOWEGO WODOMIERZA  D-WP D-WP
6.
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LOKALIZACJI WODOMIERZA GŁÓWNEGO
D-ZWG D-ZWG
7. WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WOD.-KAN.
D-WT D-WT
8. WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ D-WU D-WU
9.
ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
D-WZ D-WZ
10. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI  D-ZWU  D-ZWU
 11. WNIOSEK - ZLECENIE WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA D-WE D-WE
 12. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH/WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH D-ZUT D-ZUT
 13. WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTOWYCH D-RUT D-RUT
 
III. REKLAMACJE, ROZLICZENIA, FINANSE

 Lp.

 Nazwa wniosku/zlecenia

Pliki do pobrania
*.doc 
*.pdf   
1. WNIOSEK O ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA RATY                                                              
D-RR D-RR
2. WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY                                                                           
D-ZN D-ZN
 
IV. POZOSTAŁE
Lp.
Nazwa wniosku/zlecenia
Pliki do pobrania
*.doc 
*.pdf   
1. ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ
2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ D-IP
3. WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ I METOD BADAWCZYCH
4. CERTYFIKAT AKREDYTACJI AB 1098
 
5. ZAKRES AKREDYTACJI
 
6. ZATWIERDZENIE LAB. PWIK SP. Z O.O. - DO WYK. BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
 
7. ANKIETA STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTA


AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554


 
pollab1Rysunek1indeks.png

2Gazele 2015