Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.


Logo

 www.wfosigw.lodz.pl
Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej wraz z systemem do punktowych napraw przewodów rurowych.
Umowa umorzeniowa nr 15009/10025 zawarta w dniu 14.05.2015 r. z WFOŚiGW w Łodzi, ul.Łąkowa 11.
Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 155.370,55 zł na realizację Zadania pn.:"Zakup samochodu Kamerowóz do ispekcji TV kanalizacji", zwanym dalej Zadaniem i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 r.

 

AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

BIP

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554