Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

                                                      logo_800-lecia_wer_prosta_cz-b.jpg                  BIP

logowfoigw

 www.wfosigw.lodz.pl
Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej wraz z systemem do punktowych napraw przewodów rurowych.
 
Umowa umorzeniowa nr 15009/10025 zawarta w dniu 14.05.2015 r. z WFOŚiGW w Łodzi, ul.Łąkowa 11.
 
Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 155.370,55 zł na realizację Zadania pn.:"Zakup samochodu Kamerowóz do ispekcji TV kanalizacji", zwanym dalej Zadaniem i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 r.


AWARIA
ZGŁOŚ AWARIĘ

 

CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

 

- (44) 645 16 00

- (44) 645 16 01

- 603 665 554